+420 736 632 224 Po – Pá: 8 – 14 hod.

Můj účet 0Košík
x
Registrace

Nebezpečí spojená se zemním plynem a propan-butanem

NAŠE NABÍDKA DETEKTORŮ KOUŘE A CO

Jsou to především oxid uhelnatý, zemní plyn a propan-butan. Velmi nebezpečný oxid uhelnatý, který vzniká špatným spalováním plynu, jsem popisovala v jiném článku. Dnes se zaměřím na zemní plyn a propan-butan.

Zemní plyn používaný např. v plynových sporácích, je bezbarvý plyn se slabých zápachem. Je lehčí než vzduch, proto se hromadí v horních částech místností. V kombinaci s kyslíkem tvoří vysoce výbušnou směs. Plyn propan-butan (LPG) je těžší než vzduch, klesá k zemi a také tvoří s kyslíkem výbušnou směs.

Proto je důležité instalovat v místnostech, kde může vznikat netěsnost plynové instalace, senzory plynu. Měly by se také pravidelně kontrolovat plynové spotřebiče (sporáky, plynové kotle, ohřívače vody atd.), stejně jako průchodnost větracích šachet.

Plynový senzor CGZ-02 se používá k odhalení nebezpečné koncentrace zemního plynu a LPG (propan-butan). Je vybavený LCD displejem zobrazujícím aktuální koncentraci plynu, informační zprávy a okolní teplotu. Přístroj také vydává hlasová upozornění. Senzor může pracovat samostatně, ale díky zabudované Wi-Fi a bezplatné aplikaci, je možné získat na telefonech a tabletech potřebné informace. Díky tomu obdrží uživatel v případě poplachu upozornění, i když je daleko od místa instalace snímače.

  • Detektory se instalují především v místnostech, kde je možný únik plynu. Tedy v místnostech, kde jsou kamna, plynové kotle, plynové ventily atd., ve vzdálenosti menší než 2 metry od zdroje plynu,
  • Při detekci zemního plynu by měl být snímač instalován ve výšce 1 m nebo méně od stropu, protože zemní plyn je lehčí než vzduchu.
  • Při detekci propan-butanu (LPG), - je třeba čidlo umístit ve vzdálenosti ne větší než 1 m od podlahy, protože plyn je těžší než vzduch.

Snímač má také přídavný pulzní výstup, který umí, pokud dojde k poplachu, spuštit elektromagnetický ventil. To umožňuje automatické uzavření přívodu plynu.

Při spuštění alarmu je třeba okamžitě vyvětrat a neprodleně opustit místnost. V tuto chvíli NENÍ také možné, z důvodu nebezpečí výbuchu, spouštět jakékoliv elektrické spotřebiče.

Zařízení má systém automatické diagnostiky, který ve chvíli detekce poškození čidla spustí hlasovou zprávu „Havárie zařízení“. Selhání zařízení znamená, že musíte kontaktovat servis nebo vyměnit zařízení kvůli konci životnosti detektoru.

V případě poplachu postupujte následovně:

  • Okamžitě vyvětrejte prostor,
  • za žádných okolností nezapínejte žádné elektrické zařízení v místnost (možnost výbuchu),
  • poté okamžitě opusťte místnost,
  • i když nebezpečí pomine (alarm ustane) je nutné zjistit příčinu poplachu kontrolou stavu a průchodnosti ventilačních šachet a stavu topných zařízení a v případě potřeby upozornit příslušné služby (např. hasiči, plynárny)
  • v případě příznaků otravy (bolesti hlavy, závratě, nevolnost) okamžitě přivolejte záchranou službu.

 

Mějte na paměti, že detektor plynu nemusí identifikovat únik plynu ve 100 % díky možnosti selhání zařízení, výpadku proudu nebo vlivem vnějších faktorů na činnost detektoru. To je důvod, proč je třeba systematicky kontrolovat účinnost senzorů, stav plynového zařízení a instalace, průchodnost větracích šachet a minimalizovat tím nebezpečí výbuchu a poškození zdraví.

 

žena v masce

Další články: