+420 736 632 224 Po – Pá: 8 – 14 hod.

Můj účet 0Košík
x
Registrace

Otravám oxidem uhelnatým lze velmi dobře předcházet

Účinná detekce oxidu uhelnatého, plynu a kouře

Topná sezóna je v plném proudu. Každým rokem v tomto období stoupá nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Statistiky z posledních let ukazují na pokles případů. Od roku 2017, kdy bylo zaznamenáno na 484 otrav, každoročně případů ubývá. V loňském roce to bylo pod hranicí 300 evidovaných případů. K tomuto poklesu zcela jistě přispěla malá zařízení pro detekci tohoto nebezpečného plynu. Přesto je obezřetnost na místě, účinky oxidu uhelnatého není možné podceňovat.

NAŠE NABÍDKA DETEKTORŮ OXIDU UHELNATÉHO

CO - tichý zabiják

Oxid uhelnatý je neviditelný, bez chuti a bez zápachu. Plíží se tiše a nenápadně. Jeho specifické chemické a fyzikální vlastnosti znemožňují jeho detekci v místnosti, a tím také jakýkoliv včasný zásah pro záchranu života. Oxid uhelnatý je lehčí než vzduch, takže se s ním snadno mísí a rychle se rozpíná do prostoru.

Oxid uhelnatý se uvolňuje z poškozených nebo špatně používaných topných zařízení (krby, plynové ohřívače vody, plynová kamna a kamna na uhlí, plynová a olejová kamna) a komínových trubek. Vzniká v důsledku nedokonalého spalování různých druhů paliv, např. plynu, dřeva, benzínu, petroleje, propanu, uhlí, ropy. Příčin vzniku nebezpečné, obtížně odhalitelné poruchy může být mnoho, od nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu zvenčí do zařízení, přes jeho znečištění nebo předčasné uzavření pece či sporáku, až po znečištění, opotřebení nebo nesprávnou regulaci.

Oxid uhelnatý se stává zvlášť nebezpečným, když se uvolňuje ve špatně větrané místnosti nebo místnosti bez oken. Do lidského těla se dostává nepozorovaně dýchacími cestami. Váže se na hemoglobin 210krát rychleji než kyslík, takže se rychle šíří a blokuje přísun kyslíku do buněk. Otrava oxidem uhelnatým může mít za následek nevratné poškození centrálního nervového systému, koronární insuficienci, srdeční infarkt nebo smrt. Závažnost příznaků otravy závisí na koncentraci oxidu uhelnatého ve vzduchu. Při nízkých koncentracích (0,01–0,04 %) se objevuje dušnost, bolest hlavy a bušení srdce. Když koncentrace stoupne na 0,08 %, dochází k dušnosti, zvracení a asi po hodině – kómatu s křečemi.

Jak zajistit bezpečí sobě i svým blízkým?

Abyste se chránili před oxidem uhelnatým, měli byste pravidelně kontrolovat topná zařízení a sporáky, dbát na správný stav větrání, větrat místnosti, čistit komín podle návodu, neblokovat větrací mřížky a sací otvory, používat pouze plně funkční, nezastaralá zařízení ... Když selhávají bezpečnostní opatření, před hrozbou vás ochrání detektor oxidu uhelnatého – malé zařízení, které okamžitě zareaguje, když hladina oxidu uhelnatého ve vzduchu překročí povolenou normu.

V současné době najdete mnoho přístrojů na bezpečné vykrytí oxidu uhelnatého. Také na našich stránkách jsou dostupná moderní a spolehlivé snímače podrobené pokročilým testům ve specializované testovací komoře. Každá jednotka před uvedením do prodeje obdrží certifikát o správném provozu (detekce koncentrace oxidu uhelnatého na úrovni 300ppm za méně než 3 minuty).

Snímače jsou vybaveny akustickým a optickým signalizačním systémem. Princip činnosti detektorů oxidu uhelnatého je jednoduchý – když koncentrace plynu ve vzduchu překročí povolenou normu, spustí se hlasitý alarm. V nabídce jsou modely napájené ze sítě (s nouzovým bateriovým napájením) a bateriově napájené modely. Každé zařízení je vybaveno pokročilým polovodičovým senzorem a elektronickým autodiagnostickým systémem, který signalizuje poruchu senzoru. Vybrané modely (např. CTW-03) mají další funkce, jako je paměť zaznamenaných koncentrací plynů a měření teploty. Důležité je, že moderní detektory oxidu uhelnatého jsou přizpůsobeny pro práci v místnostech s vysokou vlhkostí, například v koupelnách. Jejich práci také neruší vysoká teplota.

Výrobky značky Zamel, které nabízíme jsou zařízení, která účinně a efektivně detekují nebezpečí ve vzduchu.

Kromě senzorů oxidu uhelnatého nabízíme: detektory kouře – bateriová, malá zařízení, která detekují nebezpečí požáru na základě přítomnosti kouře ve vzduchu. Zařízení jsou v souladu s evropskou normou pro detektory kouře: EN14604: 2005 / AC1: 2008. vybavena fotoelektrickým senzorem a tlačítkem pro testování účinnosti zařízení a ztišení alarmu. Hrozba je signalizována akusticky a opticky. Funguje dobře nejen v soukromých domech, ale také ve veřejných budovách.

Detektor CO a plynu

Plynový senzor - poplašné zařízení reagující na vysokou koncentraci zemního plynu a LPG (propan-butan) ve vzduchu. Úroveň alarmu detekce plynu je 10 % LEL (spodní mez výbušnosti). Napájeno je ze sítě a je vybavené polovodičovým senzorem. Na jeho správnou funkci dohlíží autodiagnostický systém.

Detektor zemního plynu CGZ-01

Čidlo kouře

Další články: